Het beschikbaar stellen van expertise

Het RST verricht werkzaamheden, gericht op ondersteuning en opleiding, op Technische en Specialistische Operaties (TSO), Digitale Opsporing (TDO) en Interceptie voor alle Caribische (ei)landen van het Koninkrijk.

Sinds 2019 stelt het RST expertise beschikbaar op 3 expertisegebieden: TSO, TDO en Interceptie.

Dat betekent concreet dat 9 TSO-ers, 3 TDO-ers en 4 medewerkers Interceptie werkzaamheden verrichten voor zowel de politiekorpsen als voor de RST-onderzoeken.

De werkzaamheden bestaan uit het ondersteunen in (lopende) onderzoeken en het verzorgen van opleidingen, zoals het bedienen van de IMSI-catcher of het plaatsen van bakens. Afgesproken is dat opgeleide medewerkers in alle Caribische (ei)landen van het Koninkrijk ingezet kunnen worden. Zo groeien en ontwikkelen de recherchesamenwerkingspartners samen.