Inrichting RST

Samenwerking binnen de lokale politiekorpsen

Binnen de politiekorpsen van Caribisch Nederland, Curaçao en Sint Maarten werken RST medewerkers op de zwacri afdelingen. Zij werken samen met collega’s van het betreffende korps in een team dat zich richt op de bestrijding van zware, lokaal ernstige criminaliteit, onder operationele aansturing van de lokale korpschef. De personeelsverantwoordelijkheid voor deze medewerkers ligt bij het RST.

Medewerkers binnen deze teams hebben een achtergrond als financieel of tactisch rechercheur of dossiervormer.

Samenwerking grensoverschrijdende criminaliteit vanuit centrale locatie

Vanuit een centrale locatie in Curaçao en in nauwe samenwerking met de korpsen in de landen, onderzoekt het RST grensoverschrijdende criminaliteit in het gehele Caribische deel van het Koninkrijk. Hieronder valt onder meer: terrorisme, internationale drugshandel, computercriminaliteit, het internationale witwassen van geld, internationale wapenhandel, internationale mensenhandel en (internationale) corruptie. Er zijn samenwerkingsplekken voor de korpsen aanwezig. Dit team valt onder operationele aansturing van de teamchef RST.

Binnen dit team werken onder andere tactische en financiële rechercheurs en dossiervormers.

Regionale samenwerking met partners op het gebied van info

Op Curaçao is een centraal informatieteam bij het RST gevestigd dat zorgt voor een samenhangend regionaal veiligheidsbeeld. Ook ontwikkelt dit team fenomeenonderzoeken en bereidt het samen met opsporing interventies voor.

Hier zijn onder meer zaaksanalisten, informatierechercheurs, project-/werkvoorbereiders, strategisch analisten en OSINT-rechercheurs werkzaam.

Regionale samenwerking en onderlinge ondersteuning op terrein van expertise

Het RST biedt vanuit de centrale locatie in Curaçao technische, digitale en interceptie ondersteuning aan de korpsen en andere opsporingspartners.

Bij de expertise tak van het RST werken digitale specialisten, interceptie experts en medewerkers specialistische operatien.