Recherche Samenwerkingsteam (RST)

Het Recherche Samenwerkingsteam (RST) is een samenwerkingsverband van Nederland, Aruba, Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint Eustatius), Curaçao en Sint Maarten. Het RST richt zich op het bestrijden van zware, grensoverschrijdende criminaliteit en criminaliteit die een ernstige inbreuk maakt op de rechtsorde. De politieambtenaren geplaatst bij het RST zijn bevoegd om onder gezag van het lokale Openbaar Ministerie op alle (ei)landen van het Koninkrijk in het Caribisch gebied onderzoek te verrichten en met inzet van de lokaal toegestane gewelds- en opsporingsmiddelen.

Voor Aruba geldt dat de medewerkers van het RST als Buitengewoon Ambtenaar van Politie hun functie uitoefenen.

Sinds januari 2019 is er sprake van een hernieuwde recherchesamenwerking binnen het Koninkrijk. Centraal is daarbij geïntensiveerde samenwerking en de gezamenlijke aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit en lokaal ernstige criminaliteit.

In dat kader werken sinds medio 2019 RST rechercheurs op de zwacri afdelingen in verschillende lokale korpsen. Daarnaast werken rechercheurs vanuit een centrale locatie in Curaçao aan de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit voor het gehele Caribische deel van het Koninkrijk. Op informatiegebied zijn de rechercheurs zowel op de centrale locatie als in de lokale korpsen werkzaam.