Recherche Samenwerkingsteam (RST)

Het Recherche Samenwerkingsteam (RST) is een samenwerkingsverband van Nederland, Aruba, Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint Eustatius), Curaçao en Sint Maarten. Het RST richt zich op het bestrijden van zware, grensoverschrijdende criminaliteit en criminaliteit die een ernstige inbreuk maakt op de rechtsorde. De politieambtenaren geplaatst bij het RST zijn bevoegd om onder gezag van het lokale Openbaar Ministerie op alle (ei)landen van het Koninkrijk in het Caribisch gebied onderzoek te verrichten en met inzet van de lokaal toegestane gewelds- en opsporingsmiddelen.

Voor Aruba geldt dat de medewerkers van het RST als Buitengewoon Ambtenaar van Politie hun functie uitoefenen. Het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) dat belast is met anti-corruptieaanpak, maakt deel uit van het RST.

In januari 2019 besloten de ministers van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland en de minister van BZK over een hernieuwde recherchesamenwerking. Centraal is daarbij geïntensiveerde samenwerking en de gezamenlijke aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit en lokaal ernstige criminaliteit, zoals vervat in een herzien protocol. Op basis van dat protocol wordt de inrichting van het RST aangepast, zodat deze beter aansluit bij de nieuwe samenwerkingsafspraken.

Waar het RST vestigingen had op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten, zullen RST rechercheurs vanaf medio 2019 op de zwacri afdelingen in verschillende lokale korpsen werken. Daarnaast zullen rechercheurs vanuit een centrale locatie in Curaçao werken aan de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit voor het gehele Caribische deel van het Koninkrijk. Op informatiegebied zullen de rechercheurs zowel op de centrale locatie als in de lokale korpsen werkzaam zijn.