Gezamenlijke verwerking van recherche informatie

In de afdeling I&E van het RST werken specialisten die op verschillende manieren de verwerking van informatie in alle Caribische (ei)landen van het Koninkrijk (helpen te) verbeteren.

In het Caribisch deel van het Koninkrijk is een krachtige beweging op gang gekomen om de informatieorganisaties door te ontwikkelen. Het RST heeft daarbij zowel een deelnemende als een faciliterende rol en levert op verschillende manieren haar bijdrage.

Zo dragen analisten en de TCI bij aan de totstandkoming van informatieproducten op basis waarvan de stuurploegen gefundeerde keuzes kunnen maken (waaronder de (strategische) Criminaliteitsbeeldanalyse, actuele veiligheidsbeelden en preweegdocumenten).

Ook werken RST-medewerkers mee aan de totstandkoming van een platform waarmee alle Caribische (ei)landen van het Koninkrijk gefaciliteerd worden om enerzijds data te delen en anderzijds slimme analysetools te gebruiken.

Daarnaast is een 3 tal RST-medewerkers belast met het duiden en ter beschikking stellen van CAT-data.

Deze medewerkers begeven zich in het epicentrum van een complexe ambitie om met veel (autonome) partners samen te werken. Tegelijkertijd is het aantal bronnen beperkt en verschillen de politieke contexten van de (ei)landen. Dat maakt dit werk bijzonder en uitdagend.