Het verrichten van onderzoeken

Vanuit een centrale locatie op Curaçao en in nauwe samenwerking met de korpsen van de landen, is het RST in staat om effectieve interventies te doen op de geprioriteerde ondermijnende criminaliteit.

Circa 60 RST-medewerkers van allerlei disciplines richten zich op deze opgave. Dat doen zij vanaf de centrale locatie op Curaçao, maar het werkgebied strekt zich uit over alle Caribische (ei)landen van het Koninkrijk. Dat betekent dat ook regelmatig gereisd moet worden, voor bijvoorbeeld een aanhouding, zoeking en/of verhoor.

Van deze medewerkers wordt een grote mate van samenwerkingsgerichtheid gevraagd omdat onderzoeken beter worden als ze in samenwerking met de politiekorpsen en ketenpartners plaatsvinden en passen bij de heersende gewoonten en cultuur.

Het RST kent een groot werkaanbod van zaken en wil variëren in de aanpak in – veelal – probleemgerichte onderzoeken. Het RST heeft de ambitie om flexibel te zijn en zoveel mogelijk verschil te maken ten behoeve van de veiligheid in de landen.

Voor deze opgave heeft het RST 4 kernbezettingen ingericht. In elke kernbezetting zitten verschillende disciplines die nodig zijn voor het doen van goed onderzoek, waaronder tactisch rechercheurs, digitaal rechercheurs, financieel rechercheurs en analisten. Runners en meer schaarse expertises (waaronder TSO, TCI, TDO, CAT, interceptie) dragen ook hun steentje bij, maar maken geen onderdeel uit van de kernbezettingen.