Recherche Samenwerkingsteam (RST)

Het Recherchesamenwerkingsteam (RST) is onderdeel van een samenwerkingsverband van Nederland, Aruba, Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint Eustatius), Curaçao en Sint Maarten. In dat verband werken de landen samen op het gebied van de recherche, gericht op de aanpak van grensoverschrijdende en rechtsorde schokkende criminaliteit. Dit doen ze onder andere door capaciteit & expertise beschikbaar te stellen en de gezamenlijke verwerking van informatie te verbeteren. Dit alles is vastgelegd in ‘het Protocol Recherchesamenwerking’.

Aan de afspraken uit het Protocol werken de vier afzonderlijke politiekorpsen, maar daarnaast is het RST ingericht om een bijdrage te leveren aan deze Recherchesamenwerking. Dat doet het RST op 4 verschillende manieren:

Voor deze vier opgaven wil het RST een betrouwbare partner en van toegevoegde waarde zijn en daarom zit samenwerking in het DNA van een RST-er: samenwerking met de korpsen, met de ketenpartners, met elkaar en met Nederland. Het motto samen doen, samen presteren en samen groeien is niet voor niets de kern van het beleid van de Recherchesamenwerking voor de komende jaren.

Op basis van deze opgaven is het RST ingericht met Leiding, Staf & Ondersteuning, een afdeling Opsporing, een afdeling Informatie & Expertise (met een team Informatie en Analyse, team Expertise, TCI en team IV) en decentrale medewerkers van tactiek en intell.

Het personeelsbestand van het RST bestaat uit lokale (opsporings)ambtenaren en uitgezonden medewerkers van de Nationale Politie, FIOD en Rijksrecherche die voor alle (ei)landen onder gezag van de lokale Openbaar Ministeries aan het werk zijn. Deze ruim 120 medewerkers werken op een locatie van het RST op Curaçao (centraal) dan wel op de verschillende zwacri en informatie afdelingen van de politiekorpsen en landsrecherches (decentraal).